Logo Dinotales

Dinotales

Proterozoïcum

Proterozoicum

Algemeen:

Wordt onderverdeeld in 3 Era’s. Het Paleoproterozoïcum, Mesoproterozoïcum en het Neoproterozoïcum. Dit Eon duurde zo lang dat er waarschijnlijk meerdere keren een supercontinent gevormd werd het Wilson cycli. Ook zouden er meerdere ijstijden geweest zijn tijdens deze Eon. De bekende snowbal- aardes.

Aardoppervlak:

Tijdens het Proterozoïcum zouden er veel ondiepe zeeën geweest zijn. En zouden de eerste bergen gevormd worden. Ook zouden we meerdere superconinenten hebben gehad. En het gesteente is vaak minder sterk gemetamorfoseerd (een proces waardoor gesteente onder enorme druk bij elkaar geperst worden).

Atmosfeer:

Het zuurstof nam toe tijdens het Proterozoïcum. Fotosynthese was de belangrijkste oorzaak van de toename. Twee redenen zijn er dat er niet van het begin zuurstof kon ontwikkeld worden. Een is dat er minder en primitievere levensvormen waren die voor fotosynthese zorgde en ten tweede reageerde zuurstof dat in de atmosfeer kwam direct met het zwavel, koolstof en ijzer.

Leven:

Waarschijnlijk door meer zuurstof in de atmosfeer is het tot een bloei gekomen van meercellige levensvormen. In het Protozoïcum komen ook erg veel algenmatten voor zoals cyanobacteriën (bekend als blauwwier). Deze zorgde mee voor een toename van zuurstof. Maar in dit Eon vinden we wel onze eerste fossielen. Echter hebben deze dieren nog geen harde skeletjes en fossiliseren ze moeilijker. De overgang wordt echter gekenmerkt door fossielen met harde kalkskeletjes


© Afbeeldingen: Dinotales.be, bron: Wikipedia